Potrubní rozvody vzduchu

Stlačený vzduch pohání různé pneumatické nářadí nebo slouží k huštění pneumatik automobilů, motocyklů nebo jízdních kol. Vyrábí je kompresory různých typů a velikostí. Výhod stlačeného vzduchu využívají jak velké výrobní provozy, tak autodílny, garáže, stejně tak provozovatelé malých řemeslných dílen, ale i majitelé domácích dílen. Pro všechny tyto potřeby je třeba vybudovat potrubní rozvody stlačeného vzduchu, které pak slouží k vedení stlačeného vzduchu od kompresoru k místům spotřeby.

Systémy potrubních rozvodů

Potrubní rozvody vzduchu si můžete navrhnout i sami podle svých potřeb. Realizaci rozvodů vám zajistí firma Kompresory Vzduchotechnika s.r.o. Může vám nabídnout dva základní systémy potrubních rozvodů stlačeného vzduchu, a to buď Tectite Air nebo AIRnet. Oba systémy tvoří trubky, spojky, koncové krabice a potřebný montáží materiál. Instalace je rychlá, jednoduchá a lze ji provést v jakémkoliv objektu včetně rodinných domů. Charakteristický pro oba systémy je také tlakový spád s výraznou úsporou při výrobě vzduchu a také maximální odolnost proti kondenzátu. Firma zaručuje v obou případech dlouhodobé bezproblémové používání rozvodů.

Příprava a realizace

Firma doporučuje každému objednavateli, aby si ještě před výběrem potřebných trubek a spojek zakreslil situační plánek svého provozu, dílny nebo domu. Do něj je třeba vyznačit jednotlivá pracoviště a umístění kompresoru. Dále je třeba zakreslit plán vedení potrubí, a to jak hlavní páteřní vedení, tak i jednotlivé svody k odběrným místům. Návrh by měl vzít v úvahu i překážky, které bude potrubí obcházet. Obsahem návrhu musí být také rozměry stěn a délky jednotlivých úseků potrubí.

Velikost a tvar potrubí

Na výběr je přímé nebo okruhové vedení, které je sice nákladnější, ale přináší výhody z hlediska možnosti použití menší dimenze potrubí, rovnoměrného rozdělení vzduchu ke všem spotřebičům bez ohledu na vzdálenost od kompresoru. Určení velikosti potrubí svěřte raději architektovi či konstruktérovi celého projektu.