Jaký průmyslový plot bude nejlepší k vašemu pozemku?

Průmyslové ploty mají trošku jiné parametry, než bychom očekávali u klasických pozemků s domy. Přesto jsou ale technologie, které potkáváme nejen u domů jako takových, ale právě i u průmyslových komplexů. Tou nejčastější jsou takzvané svařované panely, na které se detailněji podíváme v rámci dnešního článku.

Zatím co u domů nás více zajímá estetika, tak u průmyslových pozemků se hledí v první řadě na maximální bezpečí. A z cenově dostupných řešení v rozumných finančních hladinách nenajdete rozhodně žádnou lepší možnost, nežli jsou právě průmyslové ploty formou svařovaných panelů.

Co jsou to svařované panely?

Jedná se o technologii plotů, která je mnohem odolnější a bezpečnější, nežli jsou klasická pletiva. Zatím co pletiva dostáváme v rolích, tak svařované panely jsou opravdu obdélníkovými panely. V nich jsou poměrně dost velké otvory, které ale nestačí na protažení i drobného člověka či dítěte. Jemná struktura je zde zvolená proto, že zatím co za pletivo se lze pohodlně zachytit a přelézt, tak svařované panely už tuto možnost rozhodně nemají. Oproti pletivům jsou navíc i mnohem tlustší, takže překonání štípačkami tady v žádném případě rozhodně nepřichází v úvahu.

Možnost instalace do obtížných míst

Existují místa, kde je problém s instalací. Většinou jde například i tenké zákoutí pozemků, kde je potřeba udělat plot, ale prostor mezi nemovitostí a hranicí pozemku je v desítkách centimetrů jindy je potom potřeba plot ukončit namísto sloupku kupříkladu na stěně objektu. Pro všechny tyto potřeby slouží nosníky plotových polí, které vám pomohou v těchto nestandardních situacích s instalací plotu i do takto obtížných pozic.

Mnohem bezpečnější a pevnější uchycení

Oproti klasickým kulatým sloupkům používají svařované ploty také zcela jiné uchycení. U kulatého sloupku je výhodou, že se nemusí počítat přesný rozestup a lze jakkoliv plot uchytit na sloupek. Jenže vedle toho silnostěnné jeklové sloupky v sobě mají instalační zářezy, které je potřeba pevně dodržet. Plot je díky tomu mnohem odolnější, protože je jedinou možností jenom jeho vysazení. A to je po instalaci úkolem pro těžkou techniku.