Offshore podnikání

Podnikat tzv. offshore znamená vyvíjet podnikatelskou činnost v domovské zemi podnikatele, ale odvádění daní ve třetí (proto offshore) zemi. Důvodem tohoto způsobu podníkání je optimalizování daňových povinností. Nejedná se o žádnou nekalou činnost, ale o naprosto legální způsob podnikání. Jeho podmínkou je založení offshore společnosti, což není vůbec nic jednoduchého. Vyžaduje to nejen odborné znalosti, ale především zkušenosti a styky na příslušných místech.

Jak se offshore společnost zakládá?

Běžný podnikatel nedisponuje předpoklady, které má naopak společnost Winston Wolfe & Co sídlící v Dubaji. Jedná se o registračního agenta licencovaného vládou Spojených arabských emirátů. Její profesionální odborníci si po dobu několka let budovali síť kontaktů ve vládních, nevládních a bankovních kruzích. Díky těmto konexím dokáží nalézt a navrhnout investorům optimální daňovou úlevu a založit offshore společnost.

Výhody na obou stranách

Třetí země, pro které se v tomto případě vžilo označení daňový ráj, mají z offsore podnikání užitek v podobě kapitálu, který jim zahraniční investoři přinášejí. Tento kapitál tak významně přispívá jejich ekonomice a růstu životní úrovně obyvatel. Zahraniční podnikatelé, tedy investoři za to mohou využívat jednak daňového zvýhodnění, a jednak ochranu svého majetku i anonymitu svého vlastnictví.

Daňové ráje

Až do nedávna byli nejznámějšími daňovými ráji, čili zónami volného obchodu některé karibské ostrovy, středoamerické Belize, Seychelské ostrovy v Indickém oceánu, nebo také Hong Kong a další. Před několika lety se i nim připojil také jeden ze států USA, a sice Delaware. Nachází se na severovýchodě Spojených států a jeho hlavní město Dover proslulo mezi zahraničními podnikateli svým liberálním obchodně-právním zákonodárstvím. Pro cizí firmy má tento daňový ráj význam nejen z hlediska daňové optimalizace, ale také kvůli posílení prestiže coby americké společnosti.