Na dopravní značení využijte specialisty s bohatými zkušenostmi

Běžní lidé netuší, jak komplikované je zajistit dopravní značení, zkrátka jen vidí značky, podle kterých se řídí. Značky se ovšem nemohou umístit jen tak, je k tomu zapotřebí projekt dopravně inženýrského opatření (DIO). Ten je nutný k realizaci všech prací na komunikacích a slouží jako podklad pro odbor dopravy, který následně vydá rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Projekty se také konzultují s Policií ČR. Pokud máte zájem o umístění značení na konkrétní místo, je k tomu zapotřebí specializovaná firma, kterou je TOP Znak s.r.o., zajistí vám dopravní značení Praha, ale také značení po celém území ČR.

Obstarejte si potřebné značení

Když se na vozovce provádí dočasné práce, nejlepší variantou je pronájem dopravního značení. Společnost ho pronajímá jak krátkodobě, tak i dlouhodobě. Jedná se o širokou škálu značení, která zahrnuje například dopravní kužely, přechodové lávky pro pěší, světelnou signalizaci, plastová a kovová svodidla, veškeré svislé dopravní značení a další. K pronájmu značení potřebujete DIO potvrzený PČR a také DIR a objednávku poslanou poštou nebo emailem. Společnost vám dopravní značení může dovést až na místo a realizovat, může ho také každý den kontrolovat a udržovat. Samozřejmostí je demontáž a uvedení vozovky do původního stavu, když se úpravy na vozovce dokončí.

Instalace a prodej značení

Společnost vám zajistí montáž i demontáž svislého dopravního značení. Provede výkop, osazení sloupku i montáž příslušné dopravní značky. Montáž provádí u všech značek dostupných na tuzemském trhu. Kromě značek provede i montáž dopravních zrcadel, baliset a další. Společnost realizuje jak svislé, tak i vodorovné dopravní značení. Přímo na stránkách společnosti Topznak.cz můžete najít eshop, kde naleznete všechny druhy dopravních značek, dopravního zařízení, zrcadla, parkovací sloupky a zábrany, zpomalovací a vodící prahy a také různé příslušenství a komponenty. V případě zájmu vám společnost může pronajmout také pracovní plošinu.